Archive for the Category »Bez kategorii «

Architektura Ameryki Łacińskiej

Mimo, że architektura Ameryki Łacińskiej została zaprojektowana przez twórców, którzy przybyli z Europy i jest do niej podobna to jednak różni się ona od europejskiej szczególnie materiałami z których były wykonane budynki jak również sposób ich zabezpieczenia przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi a w zwłaszcza przed silnymi wiatrami i gorącym powietrzem.1 Osadnicy, którzy przybyli na ten kontynent praktycznie od samego początku zaczęli budować okazałe wille, jak również bogate pałace dla urzędników państwowych jak również dla władz kościelnych, ale nie tylko. Zaczęły w dość krótkim czasie powstawać klasztory i kościoły misyjne raz różnego rodzaju gmachy urzędowe. Wszystkie te obiekty architektoniczne były bardzo bogato zdobione i wzbudzają również zachwyt osób które je odwiedzały wtedy jak i w obecnych czasach. Budowle te w dużej mierze wzorowane były na obiektach, które osadnicy zostawili w rodzinnych stronach i które pozostawiały po sobie dużo wspomnień jak również sentymentalnych wrażeń.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura Azji

Historia architektury azjatyckiej jest bardzo długa i w miarę upływu wieków następowały w niej różne zmiany.2 Przez te stulecia przewinęło się cztery podstawowe okresy i odcisnęły one w widoczny sposób na wyglądzie azjatyckich miast. Te okresy to okres buddyjski, okres hinduistyczny, okres muzułmański oraz okres zachodni. Wszystkie obiekty architektoniczne w tym rejonie świata miały przede wszystkim funkcję religijną, a architektura świecka rozwinęła się dopiero pod wpływem pałacowej architektury muzułmańskiej. Najwcześniej rozwinął się styl buddyjski w którym dominowały stupy i świątynie. Następnym okresem który się wyłonił był okres hinduistyczny w którym również dominowała architektura sakralna i w dalszym ciągu najwięcej budowanych było świątyni. Potem nastąpił okres muzułmański w którym muzułmanie zaczęli budowę meczetów, jak również pałaców, mauzoleów oraz monumentalnych bram i fortów. Natomiast wraz z przybyciem do Azji południowej Brytyjczyków nastąpił rozkwit okresu zachodniego, który rozwija się do dnia dzisiejszego.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura Afryki

Architektura Afryki jest utożsamiana przede wszystkim z architekturą Egiptu, ale nie tylko to państwo posiadało i posiada piękne obiekty architektoniczne.4 Na zainteresowanie zwiedzających powinien wpłynąć przede wszystkim taki obiekt architektoniczny jak Wielki Meczet w Dżenne, który położony jest w środkowej Mali i który jest największą budowlą sakralną wykonaną z gliny i jednocześnie jest największym wolnostojącym budynkiem wykonanym z cegły suszonej na świecie. Najstarszy budynek wchodzący w skład meczetu wybudowany został na przełomie dwunastego i czternastego wieku. W Mali położony jest również inny obiekt architektoniczny który jest godny odwiedzenia i również wykonany jest z suszonej cegły i jest to Grobowiec Askii. Jest to najprawdopodobniej miejsce pochówku założyciela średniowiecznego królestwa Afrykańskiego Songhaj. Duża część obiektów architektonicznych Afryki nie dotrwała do naszych czasów a jedynie ich niewielkie szczątki, ponieważ uległy one zniszczeniu pod wpływem słońca i wiatru.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura Żydowska

Architektura Żydowska to przede wszystkim Synagogi, które znajdują się w większości mniejszych i większych miast w Polsce.3 Niewiele z nich pełni do dnia dzisiejszego rolę Synagogi, ponieważ większość z budynków została przekształcona w innego typu placówki. W mojej miejscowości również znajduje się taka budowla, która po II wojnie została wykorzystana jako spichlerz a pod koniec lat siedemdziesiątych została przekształcona w bibliotekę miejską i taką rolę pełni do dnia dzisiejszego. Również w mojej miejscowości znajduje się cmentarz żydowski, a raczej jego pozostałość. W przeszłości znajdowały się tutaj dwa cmentarze, z których jeden ten doszczętnie zdewastowany przez Niemców znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie synagogi. W obecnych czasach w Polsce czynnych jest tylko jedenaście przedwojennych synagog. Najstarsza bo aż z czternastego wieku znajduje się w Krakowie, nie działa już ona ponieważ znajduje się tam obecnie muzeum Judaistyczne i gromadzi zabytki z zakresu historii i kultury żydowskiej.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura renesansowa w Polsce

Niedaleko miejscowość koło której mieszkam znajduje się zamek, który został wybudowany w okresie renesansu i pochodzi z przełomu szesnastego i siedemnastego wieku a przez niektórych nazywany był małym Wawelem ze względu na podobieństwo do zabudowań Wawelskich z Krakowa.6 W Polsce znajduje się duża ilość budowli z tego okresu, które przetrwały do dnia dzisiejszego a jednym z nich jest Ratusz głównego miasta w Gdańsku, obecnie mieści się tam Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Najstarsze fragmenty tej budowli pochodzą z pierwszej połowy trzynastego wieku. Z trzynastego wieku pochodzi również inna zadziwiająca budowla i są to Sukiennice w Krakowie. Są one obecnie jedną z głównych atrakcji turystycznych Krakowa oczywiście obok pięknego Wawelu. Kilkakrotnie uległa ona zniszczeniu ale na szczęście była bardzo szybko odbudowywana i dzięki temu możemy ją podziwiać w obecnych czasach. Jako przykład budowli architektonicznej renesansu można podać również Kościół na Starym Mieście w Zamościu oraz wiel innych budowli w różnych zakątkach Polski.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura barokowa w Polsce

Architektura barokowa w Polsce rozwinęła się szczególnie za czasów Jana III Sobieskiego i zaczął się on ujawniać najpierw w budowlach sakralnych i głównie w tym stylu powstawały kościoły, które były budowane przez architektów-zakonników.5 Pierwszym kościołem barokowym, który powstał w Polsce był kościół w Nieświeżu i był trójnawową bazylikom z kopułom nad skrzyżowaniem nawy głównej i dwoma parami kaplic przylegającymi do naw bocznych. Później zaczęto w tym stylu budować siedziby biskupów jak również możnowładców w całym kraju. Jak ktoś odwiedza Poznań to nie może nie zwiedzić znajdującego się tam kościoła który powszechnie nazywany jest Poznańską Farą. Jest to jeden z piękniejszych przykładów architektury barokowej i do dnia dzisiejszego nie stracił on nic ze swojej świetności. Zwiedzających zachwyca nie tylko fasada budynku ale również jego bogato zdobione wnętrza wykonane bardzo dokładnie w każdym detalu. Niedawno rozpoczął się jego gruntowny remont, który w dużej części finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura wnętrz

Aranżacja wnętrz jest odrębną dziedziną niż architektura budynków.9 Niektóre osoby twierdzą, że wykonanie projektu architektonicznego budowli lub budynku jest dużo łatwiejsze niż wykonanie projektu architektonicznego wnętrza, gdyż całość budowli to tylko mury a wnętrze to dusza każdego domu. Projekt wnętrza to przede wszystkim precyzyjny dobór kolorów, tkanin, mebli oraz wszystkich dodatków. Jeżeli nie znamy się na tym to powinniśmy to oddać w ręce specjalistów, którzy zrobią to za nas i zrobią to oczywiście dobrze. Wybór takiej osoby powinien być przemyślany i nie powinniśmy się zdać na przypadek ale poszukać takich fachowców dokładnie. Od tego zależy czy będziemy się dobrze czuć w naszym domu jak również czy będą się nasze pokoje podobać osobom, które nas będą odwiedzać. Jeżeli posiadamy nowy dom w którym pomieszczenia nie były jeszcze w żaden sposób zmieniane to taki architekt wnętrz ma duże pole do popisu i może im nadać naprawdę zachwycający wygląd a czasami nawet kształt. Dlatego warto przed postawieniem ścianek działowych skontaktować się z taką osobom bo może nam doradzić inne ich rozmieszczenie.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura krajobrazu

Dziedziną nauki, która w głównej mierze zajmuje się kształtowaniem przestrzeni ale robi to za pomocą zieleni jak również elementów wodnych i różnorodnych elementów architektonicznych.8 W takim kształtowaniu bierze się również pod uwagę uwarunkowanie naturalne terenu jak rzeźbę terenu oraz już znajdujące się tam rośliny, a także glebę i klimat. Podczas tworzenia projektów architektonicznych krajobrazu bierze się również pod uwagę zapotrzebowanie społeczeństwa zamieszkującego ten obszar jak również miejscowe tradycje i kulturę regionu. Po wybudowaniu domu jeżeli posiada się przy nim odpowiedniej wielkości działkę warto zaprojektować jej powierzchnię aby nie zapanował na niej chaos i aby wszystko współgrało i miało jedną spójną całość. We wcześniejszych wiekach królowie i różni możnowładcy korzystali z usług takich osób i ich ogrody to były dzieła sztuki a niektóre z nich przetrwały do czasów dzisiejszych i można je podziwiać a czasami nawet można je chociaż w niewielkiej części naśladować.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura współczesna

Architektura współczesna to przede wszystkim wspaniałe drapacze chmur, ale nie tylko to również piękne choć czasami bardzo dziwne budowle.7 Architektura współczesna rozwinęła się w dziewiętnastym wieku i rozwija się z każdym rokiem coraz bardziej i coraz bardziej zachwyca. Jednym z przykładów takiej architektury może być luksusowy hotel w Dubaju, który kształtem przypomina żagiel tradycyjnych arabskich łodzi. Ma on 27 pięter i położony jest na sztucznej wyspie, do której prowadzi jedynie most dla gości. Innym zadziwiający przykładem tego rodzaju architektury może być również Spodek w Katowicach, który jest symbolem Katowic i kształtem przypomina latający talerz kosmitów. Kolejnym przykładem może być również Golden Gate Bridge w San Francisco i jest on jednym z najbardziej malowniczych mostów świata. Zachwyca również Katedra w Brasilii, która zbudowana jest z szesnastu betonowych słupów, które kształtem przypominają ręce wzniesione do nieba a przestrzeń między tymi słupami wypełniona jest witrażami, co razem tworzy piękny widok.

Category: Bez kategorii  Comments off

Architektura Starożytnego Egiptu

Architektura Starożytnego Egiptu rozwijała się na przełomie kilku wieków przed naszą erą i początkowych wieków naszej ery.11 Najwięcej zachowanych przykładów tej architektury to grobowce władców tego kraju z tego okresu. Najstarsze z zachowanych grobowców były wykonane z suszonej gliny a ich powierzchnia zabezpieczona była cienką warstwą wapna i miały one przekrój trapezu. Szczególny rozwój sztuki i architektury egipskiej nastąpił w Memfis w okresie panowania trzeciej dynastii i właśnie wtedy zaczęto stosować do budowy wszystkich budowli bloków kamienia wapiennego jak również z granitu. Z tego okresu istnieje kilkanaście budowli, które zachwycają swoim pięknem i potęgą do dnia dzisiejszego i są bardzo chętnie odwiedzane przez wielu turystów z całego świata i wiele z nich należy do najpiękniejszych miejsc zabytkowych na świecie. Obok wielkich Piramid największym zainteresowaniem cieszy się Świątynia Królowej Hatszepsut, która przylega do wielkiej ściany skalnej i jest ogromną i piękną budowlą architektoniczną.

Category: Bez kategorii  Comments off